Jurering

Per inzending beoordeelt ieder jurylid alle beoordelingscriteria met een schoolcijfer. Hiermee kan een jurylid dus ook het gewicht van een criterium tot uitdrukking brengen. Het rekenkundig gemiddelde van de inzending van alle juryleden is het eindcijfer dat besproken zal worden op de jurybijeenkomst ter bepaling van genomineerden en winnaar.